Stadion Stadt Land Kapazität
Ajinomoto Stadium Ajinomoto Stadium Tokyo Japan Japan 49.970
Atsubetsu Park Atsubetsu Park Sapporo Japan Japan 20.861
Best Amenity Stadium Best Amenity Stadium Tosu Japan Japan 24.490
Big Arch Big Arch Hiroshima Japan Japan 50.000
Expo '70 Commemorative Stadium Expo '70 Commemorative Stadium Osaka Japan Japan 23.000
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium Hitachi Kashiwa Soccer Stadium Kashiwa Japan Japan 15.900
Home's Stadium Home's Stadium Kobe Japan Japan 42.000
Kashima Soccer Stadium Kashima Soccer Stadium Ibaraki Japan Japan 38.767
Kincho Stadium Kincho Stadium Osaka Japan Japan 25.000
Kumagaya Athletic Stadium Kumagaya Athletic Stadium Kumagaya Japan Japan 15.000
Mizuho Athletics Mizuho Athletics Nagoya Japan Japan 27.000
NACK5 Stadium NACK5 Stadium Saitama Japan Japan 15.300
Nagai Stadium Nagai Stadium Osaka Japan Japan 50.000
National Stadium National Stadium Tokyo Japan Japan 57.363
NHK NHK Yokohama Japan Japan 15.046
Nihondaira Sports Stadium Nihondaira Sports Stadium Shizuoka Japan Japan 20.339
Nissan Stadium Nissan Stadium Yokohama Japan Japan 72.327
Saga Stadium Saga Stadium Saga Japan Japan 30.000
Saitama Stadium Saitama Stadium Saitama Japan Japan 63.700
Sapporo Dome Sapporo Dome Sapporo Japan Japan 42.122
Stadium Ecopa Stadium Ecopa Shizuoka Japan Japan 51.349
Todoroki Athletics Stadium Todoroki Athletics Stadium Kawasaki Japan Japan 25.000
Tohoku Denryoku Big Swan Stadium Tohoku Denryoku Big Swan Stadium Niigata Japan Japan 42.700
Toyota Stadium Toyota Stadium Toyota Japan Japan 45.000
Universiade Memorial Stadium Universiade Memorial Stadium Kobe Japan Japan 60.000
Yamaha Stadium Yamaha Stadium Iwata Japan Japan 16.893
Yurtec Stadium Yurtec Stadium Sendai Japan Japan 19.694