Jahr Sieger Land
2021 USA USA USA USA
2019 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
2017 USA USA USA USA
2015 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
2013 USA USA USA USA
2011 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
2009 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
2007 USA USA USA USA
2005 USA USA USA USA
2003 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
2002 USA USA USA USA
2000 Kanada Kanada Kanada Kanada
1998 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
1996 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
1993 Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko
1991 USA USA USA USA