Schiedsrichter Land S U N
Vladislav Bezborodov 20 11 4 5 0 7 0 0
Mikhail Vilkov 15 7 5 3 1 3 0 0
Sergey Lapochkin 15 8 4 3 0 5 0 0
Sergey Ivanov 14 6 1 7 0 2 1 0
Vitaliy Meshkov 14 4 5 5 0 1 0 0
Kirill Levnikov 13 7 3 3 0 1 0 0
Aleksey Nikolaev 13 3 4 6 0 4 0 0
Aleksandr Egorov 12 6 4 2 0 2 0 0
Aleksey Eskov 9 4 1 4 0 1 0 1
Sergey Karasev 9 3 2 4 0 1 0 0
Viktor Shvetsov 7 2 3 2 1 1 0 0
Evgen Gerenda 7 5 1 1 0 1 0 0
Vladimir Moskalev 7 2 1 4 0 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 7 0 2 5 0 2 0 0
Andriy Shandor 7 1 2 4 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 6 2 3 1 1 0 0 0
Oleksandr Derdo 6 4 0 2 0 0 0 0
Yuri Hrysio 6 2 3 1 0 2 0 0
Pavel Kukuyan 6 3 3 0 0 1 0 0
Igor Pokidko 6 3 3 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Vladimir Sirenko 6 2 1 3 0 0 0 0
Vitaly Godulyan 5 2 2 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 5 2 1 2 0 0 0 0
Dmitry Zhukov 5 1 1 3 0 0 0 0
Igor Fedotov 4 0 3 1 0 2 0 0
Vladimir Kazmenko 4 1 1 2 0 1 0 0
Timur Arslanbekov 3 1 0 2 1 1 0 0
Anatoliy Abdula 3 1 1 1 0 0 0 0
Oleg Derevinskiy 3 1 1 1 0 0 0 0
Roman Galimov 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Kuznetsov 3 0 2 1 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 3 2 0 1 0 0 0 0
Oleh Oriekhov 3 1 1 1 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 3 3 0 0 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 3 3 0 0 0 1 0 0
Anatolіy Zhosan 3 2 0 1 0 0 0 0
Evgen Aranovskiy 2 0 0 2 0 0 0 0
Deniz Aytekin 2 0 1 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Mark Clattenburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Igor Egorov 2 0 1 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 2 2 0 0 0 1 0 0
Eduard Maliy 2 0 1 1 0 0 0 0
Vladimir Pettay 2 1 0 1 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Orest Shmigelskiy 2 2 0 0 0 0 0 0
Stanislav Sukhina 2 1 1 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 2 1 0 1 0 0 0 0
Yevgenij Venher 2 1 1 0 0 2 0 0
Sergiy Zadiran 1 1 0 0 1 0 0 0
Hamad Al Shaikh Hashmi 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohamed Ismail Al Zarouni 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuriy Baskakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Benoît Bastien 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 0 1 0 0 0 0
Dr. Felix Brych 1 0 0 1 0 0 0 0
Ruddy Buquet 1 0 1 0 0 0 0 0
Artur Dias 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonas Eriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
Javier Estrada Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aleksandr Evstigneev 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Genov 1 0 0 1 0 1 0 0
Paweł Gil 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Gräfe 1 1 0 0 0 0 0 0
Orel Grinfeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexander Harkam 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Hernández Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Ishchenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Srđan Jovanović 1 1 0 0 0 0 0 0
Costas Kapitanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Kassai 1 1 0 0 0 0 0 0
Stephan Klossner 1 0 1 0 0 0 0 0
Libor Kovařik 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Královec 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Layushkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Saso Lazarevski 1 0 0 1 0 0 0 0
Szymon Marciniak 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Massa 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 1 1 0 0 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ľuboš Micheľ 1 0 0 1 0 1 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniele Orsato 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Panin 1 1 0 0 0 0 0 0
Hervé Piccirillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Pitana 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Podushkin 1 1 0 0 0 1 0 0
Nicola Rizzoli 1 0 1 0 0 0 0 0
Gianluca Rocchi 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhailo Rodionenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitali Romanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Safyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Brage Sandmoen 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Sergeev 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergei Shebek 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Silagava 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stålhammar 1 1 0 0 0 0 0 0
Dragomir Stanković 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Tobias Stieler 1 1 0 0 0 1 0 0
Marijo Strahonja 1 1 0 0 0 0 0 0
Zsolt Szabó 1 1 0 0 0 0 0 0
Paolo Tagliavento 1 0 0 1 0 0 0 0
Craig Thomson 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Timofeev 1 1 0 0 0 0 0 0
V. Topikha 1 1 0 0 0 0 0 0
Clément Turpin 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 1 1 0 0 0 0 0 0
István Vad II. 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuriy Vaks 1 0 0 1 0 0 0 0
Johny Ver Eecke 1 1 0 0 0 0 0 0
Pieter Vink 1 0 0 1 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 1 0 0
Howard Webb 1 0 1 0 0 1 0 0
Andrew Yablonsky 1 0 0 1 0 0 0 0
Alon Yefet 1 0 1 0 0 0 0 0
Bülent Yildirim 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Vyacheslav Zhukov 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Oleg Zubarev 1 0 1 0 0 0 0 0