Schiedsrichter Land S U N
Denis Shcherbakov 8 5 1 2 3 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 8 3 3 2 2 0 0 0
Sergey Stetsurin 7 5 2 0 3 0 0 0
Aleksey Kulbakov 6 0 1 5 0 0 0 0
Andrey Divakov 5 1 1 3 1 0 0 0
Dmitriy Dolya 5 1 1 3 1 0 0 0
Vladimir Ishchenko 5 1 1 3 1 0 0 0
Nikita Pireev 5 2 0 3 1 0 0 0
Viktor Shimusik 5 1 2 2 0 1 0 0
Sergey Chistov 4 2 1 1 2 1 0 0
Sergey Tsinkevich 4 1 0 3 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 3 2 1 0 3 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 3 1 1 1 1 0 0 0
Vadim Panchenko 3 1 2 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 2 2 0 0 3 0 0 0
Oleg Murashkevich 2 1 0 1 1 0 0 0
Mohammed Al Hakim 2 0 1 1 0 0 0 0
Igor Kruk 2 0 0 2 0 0 0 0
Mikhail Lavskiy 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmitry Markov 2 2 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ivan Safaryan 2 0 0 2 0 0 0 0
Andrey Soroka 2 0 1 1 0 0 0 0
Majed Al Shamrani 1 1 0 0 1 0 0 0
Ismaeel Habib Ali 1 1 0 0 1 0 0 0
Sergey Lobatsevich 1 0 0 1 1 0 0 0
Oleg Cherepnev 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 0 0 1 0 0 0 0
Danilo Grujić 1 1 0 0 0 0 0 0
Zaven Hovhannisyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 1 0 0 0 0 0
François Letexier 1 0 0 1 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksej Obelovsky 1 1 0 0 0 0 0 0