Schiedsrichter Land S U N
Vladimir Seldyakov 3 0 1 2 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Abrosimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Doroshenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Kaplenkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Kholin 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Latsviev 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Panin 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Safyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 1 0 0 1 0 0
Vladimir Shamara 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ivan Sidenkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrey Strelkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 1 0 0 0 0 0 0