Schiedsrichter Land S U N
Maksim Tupikov 4 2 2 0 0 0 0 0
Nikita Novikov 3 3 0 0 1 1 0 0
Danil Tkachenko 3 2 0 1 0 0 0 0
Ivan Kulagin 2 2 0 0 0 0 0 0
Sarkhan Mekhmanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Irakliy Perederiy 2 2 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Perepelkov 2 2 0 0 0 0 0 0
Danil Sobolev 2 2 0 0 0 0 0 0
Danil Naboka 1 1 0 0 1 0 0 0
Anton Antoshko 1 1 0 0 0 1 0 0
Pavel Balakhnichev 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikita Chetkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Churakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Dmitriev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Evdokimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitriy Golov 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Klyuev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Kolesnik 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Kryukov 1 1 0 0 0 0 0 0
Semen Medvedev 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Andrey Meshkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Mukhin 1 1 0 0 0 1 0 0
Evgeniy Novikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Matvey Novikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Sidorin 1 0 1 0 0 0 0 0
Vladimir Sivkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Smirnov 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyubov Tarbeeva 1 1 0 0 0 0 0 0
Artur Tugashev 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Ustenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Yakovlev 1 0 0 1 0 0 0 0
Makar Yanchuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Matvey Zaika 1 1 0 0 0 0 0 0