Schiedsrichter Land S U N
Sergey Chistov 4 1 2 1 0 2 0 0
Amin Kurgheli 4 1 0 3 0 1 0 0
Evgen Aranovskiy 3 2 0 1 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 3 1 0 2 0 1 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 3 2 1 0 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 3 0 2 1 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 2 1 0 1 1 0 0 0
Anatoliy Abdula 2 1 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 2 2 0 0 0 0 0 0
Pavel Koronets 2 1 0 1 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 1 0 1 0 0 0 0
Anton Lashuk 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktor Shimusik 2 0 2 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 2 1 1 0 0 1 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikola Balakin 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergiy Berezka 1 1 0 0 0 0 0 0
Alain Bieri 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Yan Bobrovskiy 1 0 0 1 0 1 0 0
Dmytro Bondarenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 1 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 1 0 0 1 0 0
Yury Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 1 0 0 0 1 0 0
Yuriy Mozharovsky 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Romanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Roman Safyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Denys Shurman 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Yuriy Vaks 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 1 0 0