Schiedsrichter Land S U N
Sergey Stetsurin 9 6 1 2 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 9 5 1 3 0 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 8 5 3 0 2 1 0 0
Dmitriy Dolya 7 3 1 3 0 3 0 0
Pavel Koronets 6 1 1 4 0 1 0 0
Denis Shcherbakov 6 5 0 1 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 5 3 0 2 0 1 0 0
Sergey Gorayutin 4 2 0 2 2 0 0 0
Aleksey Kulbakov 4 2 0 2 1 0 0 0
Igor Kruk 4 1 1 2 0 2 0 0
Sergey Lobatsevich 4 4 0 0 0 0 0 0
Viktor Shimusik 4 3 0 1 0 2 0 0
Amin Kurgheli 3 3 0 0 1 0 0 0
Evgeni Naumov 3 1 1 1 1 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 2 1 1 0 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 1 0 0 1 0 0 0
Antti Munukka 1 1 0 0 1 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Jason Lee Barcelo 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Blom 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alexandre Boucaut 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Chistov 1 1 0 0 0 0 0 0
William Collum 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikola Dabanović 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco Di Bello 1 0 0 1 0 0 0 0
Markus Hameter 1 0 0 1 0 1 0 0
Srđan Jovanović 1 1 0 0 0 0 0 0
Nejc Kajtazović 1 0 0 1 0 1 0 0
Mete Kalkavan 1 0 1 0 0 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 0 1 0 0 0 0 0
Jens Maae 1 0 0 1 0 0 0 0
Bobby Madden 1 1 0 0 0 0 0 0
Omar Pashayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Pireev 1 0 0 1 0 0 0 0
Anders Poulsen 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Silagava 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alberto Undiano Mallenco 1 0 0 1 0 0 0 0
Tobias Welz 1 1 0 0 0 0 0 0