Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Ilya Zuev 2661' 37 29 8 2 3 6 - -
Konstantin Bazelyuk 2563' 35 33 2 25 10 3 - -
Ivan Chudin 2816' 35 33 2 9 2 5 - -
Maksim Palienko 2929' 35 35 - 21 3 6 - -
Sergey Volkov 3069' 35 34 1 - - 2 - 1
Anton Kilin 2667' 34 32 2 10 2 7 - -
Ivan Rogač 2504' 32 27 5 4 2 7 1 -
Konstantin Savichev 2869' 32 32 - 1 1 9 - -
Vladimir Azarov 1730' 30 21 9 16 2 8 - -
Artem Delkin 1114' 29 10 19 9 5 7 - -
Karim Giraev 857' 28 5 23 4 2 1 1 -
Danylo Sagutkin 2165' 27 26 1 8 3 8 2 -
Aleksandr Bosov 1424' 24 15 9 10 - 3 - -
Nikita Chistyakov 1123' 22 13 9 8 1 2 - -
Vladimir Marukhin 746' 21 9 12 9 4 1 - -
Andrey Potapov 530' 21 2 19 - - 4 - -
Evgeniy Pesegov 1369' 17 15 2 2 1 2 - -
Dmitriy Efremov 998' 16 14 2 12 3 4 - -
Vladlen Babaev 772' 15 8 7 8 2 4 - -
Artur Gazdanov 375' 12 2 10 4 1 - - -
Dmitriy Sasin 486' 12 5 7 4 - 3 - -
Geo Danny Ekra 433' 9 5 4 2 - 3 1 -
Efim Boytsov 175' 7 2 5 1 - 1 - 1
Aleksandr Nesterov 172' 7 1 6 1 - 2 - -
Maksim Mayrovich 319' 6 4 2 3 - 1 - -
Stanislav Biblyk 39' 5 - 5 1 - - - -
Nikita Goylo 349' 5 4 1 1 - - - -
Svyatoslav Kozhedub 174' 5 2 3 2 - - - -
Sefer Emini 16' 1 - 1 - - - - -
Vsevolod Nikhaev 13' 1 - 1 - - - - -
Daniil Kolesnikov - - - - - - - - -
Alil Magomedov - - - - - - - - -