Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Naorem Singh 1349' 16 16 - 5 - 1 - -
Gurpreet Singh Sandhu 1440' 16 16 - - - 1 - -
Javi Hernández 1177' 15 13 2 5 4 3 - -
Sandesh Jhingan 1343' 15 15 - 1 - 3 - -
Roy Krishna 1299' 15 15 - 4 3 3 - -
Suresh Singh Wangjam 1180' 15 14 1 8 - 3 - -
Sunil Chhetri 912' 14 10 4 4 1 - - -
Alan Costa 864' 13 9 4 1 2 - - -
Sivasakthi Narayanan 561' 13 8 5 7 4 - - -
Parag Srivas 709' 13 7 6 3 - 3 - -
Prabir Das 789' 12 9 3 5 - - - -
Udanta Singh 439' 12 3 9 1 - 1 - -
Aleksandar Jovanović 903' 11 11 - 6 - - - -
Rohit Kumar 469' 11 4 7 2 3 3 - -
Namgyal Bhutia 865' 10 10 - 2 - - - -
Danish Farooq Bhat 468' 10 6 4 4 1 1 - -
Bruno Ramires 545' 8 6 2 1 - - - -
Pablo Pérez 165' 7 1 6 1 1 1 - -
Jayesh Rane 211' 7 2 5 2 - - - -
Leon Augustine 148' 4 1 3 - - - - -
Harmanpreeth Singh 4' 1 - 1 - - - - -
Faisal Ali - - - - - - - - -
Amrit Gope - - - - - - - - -
Hira Mondal - - - - - - - - -
Wungngayam Muirang - - - - - - - - -
Lara Sharma - - - - - - - - -
Thoi Singh - - - - - - - - -
Biswa Darjee - - - - - - - - -
Prince Ibara - - - - - - - - -
Damait Lyngdoh - - - - - - - - -
Amay Morajkar - - - - - - - - -