Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Yasutaka Yanagi 3510' 39 39 - 1 4 3 - -
Jordy Buijs 2799' 38 30 8 2 4 3 1 -
Taishi Semba 2243' 38 29 9 24 3 4 - -
Stefan Mauk 1693' 37 19 18 15 6 5 - -
Yoshitake Suzuki 3099' 36 36 - 8 3 2 - -
Ryo Tabei 1927' 36 21 15 10 2 3 - -
Haruka Motoyama 1770' 34 18 16 4 1 2 - -
Yuya Takagi 1459' 34 13 21 6 1 1 - -
Daiki Hotta 2970' 33 33 - - - 2 - -
Yudai Tanaka 2245' 33 30 3 27 3 2 - -
Ryosuke Kawano 2229' 31 27 4 12 - 2 - -
Solomon Sakuragawa 1943' 29 23 6 14 4 3 - -
Yuji Wakasa 2256' 29 28 1 14 - 3 - -
Takaya Kimura 962' 28 5 23 3 2 3 - -
Lucão 949' 28 6 22 5 1 4 - -
Tiago Alves 1584' 27 19 8 18 6 3 1 -
Isa Sakamoto 1324' 24 16 8 13 4 2 - -
Yosuke Kawai 1139' 23 12 11 10 - 4 - -
Ryo Takahashi 1091' 23 11 12 7 1 1 - 1
Kodai Sano 1727' 20 20 - 7 2 2 - -
Rui Sueyoshi 1102' 15 12 3 3 - 1 - -
Eui-kwon Han 431' 9 5 4 5 - 1 - -
Tomoya Fukumoto 76' 8 - 8 - 1 - - -
Taiki Yamada 540' 6 6 - - - - - -
Mizuki Hamada 15' 3 - 3 - - - - -
Kyoya Yamada 103' 3 1 2 - - - - -
Junki Kanayama 180' 2 2 - - - - - -
Ryo Nagai 100' 2 1 1 - 1 1 - -
Sora Igawa 23' 1 - 1 - - - - -
Nagi Kawatani 6' 1 - 1 - - - - -
Yota Fujii - - - - - - - - -
Hinata Katsube - - - - - - - - -
Kohei Kawakami - - - - - - - - -
Wakaba Shimoguchi - - - - - - - - -