Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Tamerlan Agimanov - - - - - - - - -
Mikhail Bakaev - - - - - - - - -
Oleksiy Dytyatev - - - - - - - - -
Ruslan Esimov - - - - - - - - -
Ali Gadzhibekov - - - - - - - - -
Mikhail Golubnichi - - - - - - - - -
Kayrat Jırgalbek - - - - - - - - -
Sam Johnson - - - - - - - - -
Yevgeniy Kucherenko - - - - - - - - -
Damir Marat - - - - - - - - -
Faith Obilor - - - - - - - - -
Miras Turlybek - - - - - - - - -
Ular Zhaksybayev - - - - - - - - -
Islam Zhilov - - - - - - - - -
Lazar Zličić - - - - - - - - -