Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Guokang Chen 278' 5 3 2 3 - - - -
Wei Cui 378' 5 5 - 2 - 2 - -
Lonsana Doumbouya 450' 5 5 - - 3 2 - -
Yi Guo 198' 5 2 3 1 3 - - -
Yu Hou 450' 5 5 - - - 1 - -
Nok Hang Leung 450' 5 5 - - - 2 - -
Xueming Liang 436' 5 5 - 2 - 1 - -
Liang Shi 404' 5 5 - 2 - - - -
Chisom Egbuchulam 349' 4 4 - 1 1 1 - -
Liang Huo 186' 4 3 1 2 - 1 - -
Junfeng Li 282' 4 3 1 2 - - - -
Zhilang Li 83' 4 - 4 - - - - 1
Haochang Cai 90' 3 - 3 - - - - -
Juyuan Lin 176' 3 2 1 - - - 1 -
Zhen Xiao 226' 3 3 - 1 - - - -
Wenji Yang 224' 3 2 1 - - 1 - -
Yihu Yang 199' 3 3 - 2 - - - -
Hongjun Shi 14' 1 - 1 - - - - -
Yilin Yang 29' 1 - 1 - - - - -
Xing Chen - - - - - - - - -
Xinyu Li - - - - - - - - -
Yang Li - - - - - - - - -
Xiaolong Liu - - - - - - - - -
Ming Miao - - - - - - - - -
Bin Yang - - - - - - - - -
Bingxu Zhou - - - - - - - - -
Zhongyu Chen - - - - - - - - -
Dori - - - - - - - - -
Mingyang Du - - - - - - - - -
Jinrui Fan - - - - - - - - -
Qiang Hao - - - - - - - - -
Zhiyue Hong - - - - - - - - -
Xi Luo - - - - - - - - -
Dechao Tang - - - - - - - - -
Wang Kit Tsui - - - - - - - - -
Zexuan Xiong - - - - - - - - -
Haoyuan Xue - - - - - - - - -
Hongjiang Zhang - - - - - - - - -
Zhiquan Zhang - - - - - - - - -
Lang Zhong - - - - - - - - -