Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Kota Ito 1281' 15 14 1 2 - 2 - -
Gen Kato 1350' 15 15 - - 1 - - -
Taisei Sato 1234' 15 14 1 6 2 1 - -
Shinnosuke Hayama 1209' 14 14 - 4 1 1 - -
Hayato Manabe 1260' 14 14 - - 12 - - -
Rui Miyamoto 1260' 14 14 - - - - - -
Toma Sahashi 1183' 14 13 1 1 1 1 - -
Ryoga Kida 601' 13 6 7 5 2 2 - -
Hidemasa Koda 860' 11 9 2 3 3 1 - -
Seiryo Usui 650' 11 8 3 5 - 1 - -
Haruki Yoshida 990' 11 11 - - 1 1 - -
Haruto Suzuki 375' 10 5 5 5 - - - -
Koki Toyoda 742' 10 8 2 4 3 - - -
Kosei Matsumoto 369' 9 4 5 4 2 - - -
Yota Saito 451' 8 6 2 5 1 - - -
Yamato Genpei 132' 5 1 4 1 - - - -
Kensho Kojima 129' 5 1 4 - - - - -
Aito Noda 187' 5 2 3 2 - - - -
Haato Makishima 87' 4 1 3 1 - - - -
Rinsei Nishi 156' 4 2 2 2 - - - -
Yuto Toyama 157' 3 2 1 2 1 - - -
Kosuke Uchida 51' 3 - 3 - - - - -
Ko Inoue 37' 2 - 2 - - - - -
Yusuke Kamiya 9' 1 - 1 - - - - -
Masaharu Kitahashi 90' 1 1 - - - - - -
Kohei Kawaguchi - - - - - - - - -
Tsubasa kawakami - - - - - - - - -
Soma Ota - - - - - - - - -
Alexandre Koto Horio Pisano - - - - - - - - -
Odai Watanabe - - - - - - - - -