Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Haato Makishima 993' 12 12 - 8 1 - - -
Soma Ota 1080' 12 12 - - 1 4 - -
Haruto Suzuki 1058' 12 12 - 4 2 - - -
Yuto Toyama 967' 12 12 - 9 3 - - -
Kosuke Uchida 359' 12 3 9 1 2 - - -
Masaharu Kitahashi 990' 11 11 - - - - - -
Rinsei Nishi 963' 11 11 - 1 2 1 - -
Aito Noda 941' 11 11 - 4 1 1 - -
Seiryo Usui 930' 11 10 1 - 3 1 - -
Yusuke Kamiya 585' 10 7 3 4 1 - - -
Kensho Kojima 877' 10 10 - 2 2 - - -
Ryohei Osada 730' 9 8 1 - - - - -
Shungo Sugiura 201' 9 1 8 - - - - -
Haru Inagawa 509' 7 6 1 5 - - - -
Ryoga Kida 423' 7 4 3 - - - - -
Daina Okamoto 23' 3 - 3 - - - - -
Toshiya Sato 28' 3 - 3 - - - - -
Rinto Higuchi 21' 2 - 2 - - - - -
Yuto Nishimori - 2 - 2 - - - - -
Kohei Kawaguchi 16' 1 - 1 - - - - -
Takato Kurono - 1 - 1 - - - - -
Alexandre Koto Horio Pisano 90' 1 1 - - - - - -
Kirato Yamada 90' 1 1 - 1 - - - -
Ojiro Yanagi 6' 1 - 1 - - - - -
Yukiomi Hanada - - - - - - - - -
Kanau Ikema - - - - - - - - -
Fumiya Ishibashi - - - - - - - - -
Shoto Izawa - - - - - - - - -
Kosei Matsushima - - - - - - - - -
Sosuke Nasu - - - - - - - - -
Yamato Gempei - - - - - - - - -
Odai Watanabe - - - - - - - - -