Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Serikzhan Muzhikov 34' 2 - 2 - - - 1 -
Miljan Vukadinović 29' 2 - 2 - - - - -
Serge Deblé 15' 1 - 1 - - - - -
Igor Sergeev 101' 2 1 1 1 1 - - -
Aybar Zhaksylykov 88' 2 1 1 1 - - - -
Timur Akmurzin - - - - - - - - -
Aleksa Amanović 180' 2 2 - - - - - -
Roman Asrankulov - - - - - - - - -
Brígido 139' 2 2 - 2 - - - -
Sultan Busurmanov - - - - - - - - -
Dušan Jovančić 180' 2 2 - - - 1 - -
Bagdat Kairov 180' 2 2 - - - 1 - -
Vyacheslav Kulpeisov - - - - - - - - -
Sergiy Maliy 180' 2 2 - - - - - -
Aleksandr Marochkin - - - - - - - - -
Aleksandr Mokin 180' 2 2 - - - - - -
Daniyar Semchenkov - - - - - - - - -
Askhat Tagybergen 180' 2 2 - - - - - -
Žarko Tomašević 180' 2 2 - - - - - -
Zoran Tošić 168' 2 2 - 1 - - - -
Vladislav Vasiliev - - - - - - - - -
Samat Zharynbetov 137' 2 2 - 2 - - - -
Zhaslan Zhumashev - - - - - - - - -
Ali Abdibek - - - - - - - - -
Toktar Baidavletov - - - - - - - - -
Bekzat Ermekbaev - - - - - - - - -
Beibit Galym - - - - - - - - -
Yuriy Melikhov - - - - - - - - -
Chidi Osuchukwu - - - - - - - - -
Dimitry Panov - - - - - - - - -
Bekzat Zhaparov - - - - - - - - -