Asker SK Saison 2022/2023 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2021/2022 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2020/2021 6 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2019/2020 6 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2018/2019 7 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2017/2018 7 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2016/2017 8 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2015/2016 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2014/2015 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2013/2014 5 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2012/2013 5 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2011/2012 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2010/2011 25 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2009/2010 17 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2008/2009 16 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2007/2008 9 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2006/2007 6 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2005/2006 6 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2004/2005 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2003/2004 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 2002/2003 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1996/1997 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1995/1996 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1994/1995 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1987/1988 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1986/1987 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1985/1986 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1984/1985 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1983/1984 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1982/1983 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1981/1982 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1964/1965 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1963/1964 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1962/1963 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1961/1962 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1960/1961 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1959/1960 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1958/1959 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1957/1958 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1956/1957 3 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1955/1956 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1954/1955 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1953/1954 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1952/1953 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1951/1952 4 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1950/1951 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1949/1950 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1948/1949 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1947/1948 2 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1946/1947 1 Spieler/Betreuer
Asker SK Saison 1945/1946 1 Spieler/Betreuer