FK Smederevo Saison 2020/2021 2 Spiele
FK Smederevo Saison 2013/2014 1 Spiele
FK Smederevo Saison 2012/2013 32 Spiele
FK Smederevo Saison 2011/2012 33 Spiele
FK Smederevo Saison 2010/2011 32 Spiele
FK Smederevo Saison 2009/2010 33 Spiele
FK Smederevo Saison 2008/2009 3 Spiele
FK Smederevo Saison 2007/2008 35 Spiele
FK Smederevo Saison 2006/2007 32 Spiele
FK Smederevo Saison 2005/2006 30 Spiele
FK Smederevo Saison 2004/2005 34 Spiele
FK Smederevo Saison 2003/2004 36 Spiele
FK Smederevo Saison 2002/2003 38 Spiele
FK Smederevo Saison 2001/2002 36 Spiele
FK Smederevo Saison 2000/2001 36 Spiele
FK Smederevo Saison 1999/2000 40 Spiele
FK Smederevo Saison 1998/1999 24 Spiele