Kader
Abwehr
Hoàng Việt Anh Bùi Vietnam 01.01.1999
Văn Tới Đặng Vietnam 12.01.1999
Mittelfeld
Văn Xuân Lê Vietnam 27.02.1999
Xuân Tú Lê Vietnam 06.09.1999