Houston Dynamo Saison 2020/2021 16 Spiele
Houston Dynamo Saison 2019/2020 37 Spiele
Houston Dynamo Saison 2018/2019 44 Spiele
Houston Dynamo Saison 2017/2018 44 Spiele
Houston Dynamo Saison 2016/2017 38 Spiele
Houston Dynamo Saison 2015/2016 37 Spiele
Houston Dynamo Saison 2014/2015 35 Spiele
Houston Dynamo Saison 2013/2014 45 Spiele
Houston Dynamo Saison 2012/2013 48 Spiele
Houston Dynamo Saison 2011/2012 36 Spiele
Houston Dynamo Saison 2010/2011 37 Spiele
Houston Dynamo Saison 2009/2010 38 Spiele
Houston Dynamo Saison 2008/2009 45 Spiele
Houston Dynamo Saison 2007/2008 44 Spiele
Houston Dynamo Saison 2006/2007 35 Spiele
Houston Dynamo Saison 2005/2006 14 Spiele