Spieler Land Pos geb.
A
Yuki Abe Japan Japan Mittelfeld 06.09.1981
Tadahiro Akiba Japan Japan Mittelfeld 13.10.1975
Shunsuke Ando Japan Japan Torhüter 10.08.1990
Takuma Asano Japan Japan Sturm 10.11.1994
C
Dettmar Cramer Deutschland Deutschland Trainer 04.04.1925
D
Yoichi Doi Japan Japan Torhüter 25.07.1973
E
Akihiro Endō Japan Japan Mittelfeld 18.09.1975
Wataru Endo Japan Japan Mittelfeld 09.02.1993
Yasuhito Endō Japan Japan Mittelfeld 28.01.1980
F
Hiroki Fujiharu Japan Japan Abwehr 28.11.1988
Yoshio Furukawa Japan Japan Torhüter 05.07.1934
G
Shuichi Gonda Japan Japan Torhüter 03.03.1989
H
Masahiro Hamazaki Japan Japan Torhüter 14.03.1940
Riki Harakawa Japan Japan Mittelfeld 18.08.1993
Toshihiro Hattori Japan Japan Abwehr 23.09.1973
Takuto Hayashi Japan Japan Torhüter 09.08.1982
Keigo Higashi Japan Japan Mittelfeld 20.07.1990
Ryuzo Hiraki Japan Japan Abwehr 07.10.1931
Tomoyuki Hirase Japan Japan Sturm 23.05.1977
Sota Hirayama Japan Japan Sturm 06.06.1985
Yuji Hironaga Japan Japan Mittelfeld 25.07.1975
Keisuke Honda Japan Japan Mittelfeld 13.06.1986
Takuya Honda Japan Japan Mittelfeld 17.04.1985
Tsukasa Hosaka Japan Japan Torhüter 03.03.1937
Hajime Hosogai Japan Japan Mittelfeld 10.06.1986
I
Yosuke Ideguchi Japan Japan Mittelfeld 23.08.1996
Junichi Inamoto Japan Japan Mittelfeld 18.09.1979
Naohiro Ishikawa Japan Japan Mittelfeld 12.05.1981
Teruyoshi Ito Japan Japan Mittelfeld 31.08.1974
Isao Iwabuchi Japan Japan Sturm 17.11.1932
Takuya Iwanami Japan Japan Abwehr 18.06.1994
J
Shoji Jo Japan Japan Sturm 17.06.1975
K
Shinji Kagawa Japan Japan Mittelfeld 17.03.1989
Yohei Kajiyama Japan Japan Mittelfeld 24.09.1985
Kunishige Kamamoto Japan Japan Sturm 15.04.1944
Mitsuo Kamata Japan Japan Abwehr 16.12.1937
Masashi Kamekawa Japan Japan Abwehr 28.05.1993
Hisao Kami Japan Japan Abwehr 28.06.1941
Hiroshi Katayama Japan Japan Abwehr 28.05.1940
Saburō Kawabuchi Japan Japan Sturm 03.12.1936
Yoshikatsu Kawaguchi Japan Japan Torhüter 15.08.1975
Taizo Kawamoto Japan Japan Sturm 17.01.1914
Naoya Kikuchi Japan Japan Mittelfeld 24.11.1984
Isamu Kinoshita Japan Japan Abwehr
Akira Kitaguchi Japan Japan Sturm
Kunie Kitamoto Japan Japan Abwehr 18.09.1981
Hiroshi Kiyotake Japan Japan Mittelfeld 12.11.1989
Tadao Kobayashi Japan Japan Sturm 07.07.1930
Yuichi Komano Japan Japan Abwehr 25.07.1981
Yasuyuki Konno Japan Japan Mittelfeld 25.01.1983
Shinzo Koroki Japan Japan Sturm 31.07.1986
Kiyokazu Kudo Japan Japan Mittelfeld 21.06.1974
Takaya Kurokawa Japan Japan Torhüter 07.04.1981
Masatoshi Kushibiki Japan Japan Torhüter 29.01.1993
Yasuyuki Kuwahara Japan Japan Sturm 22.12.1942
L
Tadanari Lee Japan Japan Sturm 19.12.1985
M
Ryoichi Maeda Japan Japan Sturm 09.10.1981
Masakiyo Maezono Japan Japan Mittelfeld 29.10.1973
Yoshika Matsubara Japan Japan Sturm 19.08.1974
Naoki Matsuda Japan Japan Abwehr 14.03.1977
Daisuke Matsui Japan Japan Mittelfeld 11.05.1981
Ikuo Matsumoto Japan Japan Sturm 03.11.1941
Masanobu Matsunami Japan Japan Sturm 21.11.1974
Ryuji Michiki Japan Japan Abwehr 25.08.1973
Kakuichi Mimura Japan Japan Mittelfeld
Takumi Minamino Japan Japan Sturm 16.01.1995
Atsuhiro Miura Japan Japan Abwehr 24.07.1974
Masakatsu Miyamoto Japan Japan Abwehr 04.07.1938
Teruki Miyamoto Japan Japan Mittelfeld 26.12.1940
Tsuneyasu Miyamoto Japan Japan Abwehr 07.02.1977
Hiroki Mizumoto Japan Japan Abwehr 12.09.1985
Teruyuki Moniwa Japan Japan Abwehr 08.09.1981
Takaji Mori Japan Japan Mittelfeld 24.11.1943
Takayuki Morimoto Japan Japan Sturm 07.05.1988
Ryuzo Morioka Japan Japan Abwehr 07.10.1975
Shigeru Morioka Japan Japan Mittelfeld 12.08.1973
Kōji Morisaki Japan Japan Mittelfeld 09.05.1981
Masato Morishige Japan Japan Mittelfeld 21.05.1987
Masashi Motoyama Japan Japan Mittelfeld 20.06.1979
Taisuke Muramatsu Japan Japan Abwehr 16.12.1989
Sei Muroya Japan Japan Abwehr 05.04.1994
Tomokazu Myojin Japan Japan Mittelfeld 24.01.1978
N
Kensuke Nagai Japan Japan Sturm 05.03.1989
Ken Naganuma Japan Japan Sturm
Yuto Nagatomo Japan Japan Abwehr 12.09.1986
Shoya Nakajima Japan Japan Mittelfeld 23.08.1994
Kosuke Nakamura Japan Japan Torhüter 27.02.1995
Shunsuke Nakamura Japan Japan Mittelfeld 24.06.1978
Hidetoshi Nakata Japan Japan Mittelfeld 22.01.1977
Koji Nakata Japan Japan Abwehr 09.07.1979
Yuji Nakazawa Japan Japan Abwehr 25.02.1978
Seigo Narazaki Japan Japan Torhüter 15.04.1976
Daisuke Nasu Japan Japan Abwehr 10.10.1981
Norihiro Nishi Japan Japan Mittelfeld 09.05.1980
Shusaku Nishikawa Japan Japan Torhüter 18.06.1986
Akira Nishino Japan Japan Trainer 07.04.1955
O
Aritatsu Ogi Japan Japan Mittelfeld 10.12.1942
Takahiro Ogihara Japan Japan Abwehr 05.10.1991
Shunichiro Okano Japan Japan Trainer 28.08.1931
Shinji Okazaki Japan Japan Sturm 16.04.1986
Yoshito Ōkubo Japan Japan Sturm 09.06.1982
Waichiro Omura Japan Japan Mittelfeld 01.01.1933
Shinji Ono Japan Japan Mittelfeld 27.09.1979
Ryota Oshima Japan Japan Mittelfeld 23.01.1993
Yūki Ōtsu Japan Japan Mittelfeld 24.03.1990
Michihiro Ozawa Japan Japan Mittelfeld 25.12.1932
S
Manabu Saito Japan Japan Sturm 04.04.1990
Gōtoku Sakai Japan Japan Abwehr 14.03.1991
Hiroki Sakai Japan Japan Abwehr 12.04.1990
Tomoyuki Sakai Japan Japan Mittelfeld 29.06.1979
Daisuke Sakata Japan Japan Sturm 16.01.1983
Hiroaki Sato Japan Japan Mittelfeld 05.02.1932
Takashi Sekizuka Japan Japan Trainer 26.10.1960
Takashi Shimoda Japan Japan Torhüter 28.11.1975
Yukio Shimomura Japan Japan Torhüter
Tsukasa Shiotani Japan Japan Abwehr 05.12.1988
Hiroyuki Shirai Japan Japan Abwehr 17.06.1974
Hitoshi Sogahata Japan Japan Torhüter 02.08.1979
Yasuharu Sorimachi Japan Japan Trainer 08.03.1964
Kenyu Sugimoto Japan Japan Sturm 18.11.1992
Ryuichi Sugiyama Japan Japan Sturm 04.07.1941
Daisuke Suzuki Japan Japan Abwehr 29.06.1990
Hideto Suzuki Japan Japan Abwehr 07.10.1974
Musashi Suzuki Japan Japan Sturm 11.02.1994
Ryozo Suzuki Japan Japan Abwehr 16.07.1939
T
Takashi Takabayashi Japan Japan Mittelfeld
Naohiro Takahara Japan Japan Sturm 04.06.1979
Daiki Takamatsu Japan Japan Sturm 08.09.1981
Yasuo Takamori Japan Japan Abwehr 03.03.1934
Shigemaru Takenokoshi Japan Japan Trainer 15.02.1906
Makoto Tanaka Japan Japan Abwehr 08.08.1975
Marcus Tulio Tanaka Japan Japan Abwehr 24.04.1981
Tatsuya Tanaka Japan Japan Sturm 27.11.1982
Hiroyuki Taniguchi Japan Japan Mittelfeld 27.06.1985
Makoto Teguramori Japan Japan Trainer 14.11.1967
Masanori Tokita Japan Japan Sturm 24.06.1925
Yūhei Tokunaga Japan Japan Abwehr 25.09.1983
Kiyoshi Tomizawa Japan Japan Mittelfeld 03.12.1943
Yōhei Toyoda Japan Japan Sturm 11.04.1985
Philippe Troussier Frankreich Frankreich Trainer 21.03.1955
Shozo Tsugitani Japan Japan Mittelfeld 25.06.1940
Ryota Tsuzuki Japan Japan Torhüter 18.04.1978
U
Atsuto Uchida Japan Japan Abwehr 27.03.1988
Masao Uchino Japan Japan Sturm 21.04.1934
Naomichi Ueda Japan Japan Abwehr 24.10.1994
Kenichi Uemura Japan Japan Abwehr 22.04.1974
Takashi Usami Japan Japan Mittelfeld 06.05.1992
W
Masashi Watanabe Japan Japan Sturm 11.01.1936
Y
Shigeo Yaegashi Japan Japan Sturm 24.03.1933
Shinya Yajima Japan Japan Mittelfeld 18.01.1994
Hotaru Yamaguchi Japan Japan Mittelfeld 06.10.1990
Satoshi Yamaguchi Japan Japan Abwehr 17.04.1978
Yoshitada Yamaguchi Japan Japan Abwehr 28.09.1944
Kaito Yamamoto Japan Japan Torhüter 10.07.1985
Masakuni Yamamoto Japan Japan Trainer 04.04.1958
Kazuya Yamamura Japan Japan Mittelfeld 02.12.1989
Atsushi Yanagisawa Japan Japan Sturm 27.05.1977
Michihiro Yasuda Japan Japan Mittelfeld 20.12.1987
Sotaro Yasunaga Japan Japan Mittelfeld 20.04.1976
Kenzo Yokoyama Japan Japan Torhüter 21.01.1943
Maya Yoshida Japan Japan Abwehr 24.08.1988
Kota Yoshihara Japan Japan Sturm 02.02.1978
Eizo Yuguchi Japan Japan Mittelfeld 04.07.1945