Binh Dinh » Transfers 2021

Zugänge
01/21 Tấn Tài Hồ Vietnam AB Bình Dương FC Bình Dương FC

Bình Dương FC » Transfers 2021

DPM Nam Dinh » Transfers 2021

FLC Thanh Hóa » Transfers 2021

Hà Nội FC » Transfers 2021

Hảiphòng FC » Transfers 2021

Hồ Chí Minh City » Transfers 2021

Hoàng Anh Gia Lai » Transfers 2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh » Transfers 2021

Zugänge
01/21 Tùng Lâm Dương Vietnam TW Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Abgänge
10/21 Văn Vĩ Nguyễn Vietnam AB Hà Nội FC Hà Nội FC

Sài Gòn FC » Transfers 2021

SHB Đà Nẵng FC » Transfers 2021

Abgänge
09/21 Hédipo Brasilien MF Persipura Jayapura Persipura Jayapura

Sông Lam Nghệ An » Transfers 2021

Than Quảng Ninh FC » Transfers 2021

Viettel FC » Transfers 2021