Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Arseniy Ageev 1080' 12 12 - - - 3 - -
Dmitriy Radikovskiy 735' 12 9 3 8 5 3 - -
Aleksandr Skshinetskiy 1002' 12 12 - 5 - - - -
Danila Godyaev 848' 11 11 - 10 3 - - -
Vadim Harutyunyan 861' 11 11 - 9 - 3 - -
Egor Pogostnov 986' 11 11 - - - 2 1 -
Matvey Gerasimov 318' 10 2 8 2 - 1 - -
Yuriy Lovets 838' 10 10 - 3 2 - - -
Ruslan Myalkovskiy 438' 10 6 4 6 - - - -
Ivan Oreshkevich 877' 10 10 - 3 - - - -
Stanislav Atrashkevich 178' 9 1 8 1 - - - -
Aleksandr Poznyak 730' 9 8 1 - - 1 - -
Ivan Sanko 810' 9 9 - - - - - -
Eduard Zhevnerov 559' 9 6 3 1 - 2 - -
Egor Babich 249' 8 2 6 2 - - - -
Andrey Levkovets 286' 8 3 5 3 - 1 - -
Dmitri Matyash 284' 8 - 8 - - - - -
Vadim Milyutin 125' 7 1 6 1 - 1 - -
Artyom Petrenko 213' 6 3 3 3 - - - -
Evgeniy Sakuta 199' 5 2 3 1 1 - - -
Maksim Plotnikov 270' 3 3 - - - - - -
Nikita Khalimonchik - - - - - - - - -
Matvey Kovruk - - - - - - - - -
Aleksei Vasilev - - - - - - - - -