Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Abdulaziz Laval 1970' 28 21 7 8 - 3 - -
Igor Lisitsa 2388' 28 28 - 5 - 6 - -
Aleksey Suchkov 1798' 26 25 1 20 1 7 1 -
Zakhar Volkov 2165' 26 24 2 2 4 4 - -
Andrey Shtygel 1747' 23 18 5 1 - 3 1 -
Artem Teplov 1386' 23 13 10 1 2 - - -
Aleksey Kozlov 1602' 19 19 - 3 1 2 - -
Mikhail Gorbachyov 1421' 18 16 2 2 - 1 - 1
Samuel Odeoyobo 889' 15 10 5 6 2 1 - -
Yuriy Ryzhko 1260' 15 14 1 1 1 1 - -
Igor Kholodkov 641' 14 5 9 5 1 - - -
Ruslan Teverov 1171' 14 13 1 2 - 1 - -
Dmitry Asnin 1170' 13 13 - - - - - -
Aleksandr Chyzh 961' 13 11 2 1 1 1 - 1
Andrey Markovich 1164' 13 13 - 1 - 1 - -
Kirill Pechenin 960' 13 11 2 3 1 1 - -
Yaroslav Shkurko 788' 13 11 2 10 - 2 - -
Maksim Lepskiy 823' 12 10 2 4 - 2 - -
Aleksey Plyasunov 979' 12 11 1 1 1 - - -
Maksim Vysotsky 900' 10 10 - - - 2 - -
Yaroslav Bogunov 545' 9 6 3 3 - - - -
Vitaliy Marakhovskiy 597' 9 7 2 2 1 1 - -
Ivan Belikov 450' 8 4 4 2 - - - -
Evgeniy Kalinin 338' 7 3 4 - 1 1 - -
Ivan Eyike 323' 6 3 3 - - 1 1 -
Artem Galyak 184' 6 2 4 2 - - - -
Vladimir Medved 57' 6 - 6 - - - - -
Mikhail Khodunov 116' 5 - 5 - - - - -
Artur Semenov 450' 5 5 - - - 1 - -
Vladislav Borisenko 122' 3 1 2 - - - - -
Vyacheslav Kaminsky 180' 2 2 - - - - - -
Aleksey Kolesnik 12' 1 1 - 1 1 - - -
Sergiy Shestakov 4' 1 - 1 - - - - -
Vitaly Myadelets - - - - - - - - -
Evgeny Zemko - - - - - - - - -
Semen Smunev - - - - - - - - -