Servette Genève Saison 2019/2020 31 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2018/2019 32 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2017/2018 34 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2016/2017 35 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2015/2016 15 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2014/2015 33 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2013/2014 33 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2012/2013 32 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2011/2012 33 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2010/2011 31 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2009/2010 30 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2008/2009 27 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2007/2008 26 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2006/2007 24 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2005/2006 13 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2004/2005 15 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2003/2004 29 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2002/2003 29 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2001/2002 28 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 2000/2001 26 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1999/2000 30 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1998/1999 28 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1997/1998 26 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1996/1997 29 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1995/1996 22 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1994/1995 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1993/1994 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1992/1993 23 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1991/1992 22 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1990/1991 20 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1989/1990 20 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1988/1989 24 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1987/1988 22 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1986/1987 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1985/1986 24 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1984/1985 19 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1983/1984 20 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1982/1983 22 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1981/1982 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1980/1981 23 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1979/1980 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1978/1979 20 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1977/1978 21 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1976/1977 18 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1975/1976 19 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1974/1975 17 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1973/1974 16 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1972/1973 15 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1971/1972 19 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1970/1971 16 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1969/1970 17 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1968/1969 18 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1967/1968 22 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1966/1967 20 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1965/1966 16 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1964/1965 17 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1963/1964 19 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1962/1963 16 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1961/1962 17 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1960/1961 13 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1959/1960 9 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1958/1959 9 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1957/1958 11 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1956/1957 10 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1955/1956 17 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1954/1955 13 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1953/1954 10 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1952/1953 11 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1951/1952 8 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1950/1951 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1949/1950 9 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1948/1949 9 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1947/1948 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1946/1947 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1945/1946 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1944/1945 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1943/1944 5 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1942/1943 3 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1941/1942 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1940/1941 7 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1939/1940 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1938/1939 5 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1937/1938 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1936/1937 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1935/1936 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1934/1935 7 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1933/1934 12 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1932/1933 8 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1931/1932 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1930/1931 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1929/1930 8 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1928/1929 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1927/1928 6 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1926/1927 5 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1925/1926 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1924/1925 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1923/1924 7 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1922/1923 9 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1921/1922 7 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1920/1921 1 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1919/1920 1 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1918/1919 1 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1917/1918 2 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1916/1917 3 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1915/1916 2 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1914/1915 4 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1913/1914 2 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1912/1913 5 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1911/1912 3 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1910/1911 3 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1909/1910 3 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1908/1909 2 Spieler/Betreuer
Servette Genève Saison 1904/1905 1 Spieler/Betreuer