Schiedsrichter Land S U N
Pavel Koronets 2 0 0 2 0 0 0 0
Viktor Shimusik 2 1 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Yasenovich 2 0 2 0 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 0 1 0 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 1 0 1 0 0 0 0 0
Denis Tarasyuk 1 0 1 0 0 0 0 0