Schiedsrichter Land S U N
Amin Kurgheli 14 4 5 5 2 2 0 0
Viktor Shimusik 13 2 5 6 1 2 0 0
Pavel Koronets 10 6 1 3 2 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 9 2 4 3 0 1 0 0
Dmitriy Dolya 8 1 0 7 2 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 8 4 2 2 2 0 0 0
Andrey Vasilevich 8 2 2 4 0 1 0 1
Aleksey Kulbakov 6 1 0 5 0 0 0 1
Sergey Stetsurin 6 2 1 3 0 0 0 0
Anton Lashuk 5 2 1 2 1 0 0 0
Sergey Gorayutin 5 2 2 1 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 5 0 2 3 0 1 0 0
Dmitry Markov 5 1 2 2 0 1 0 0
Denis Shcherbakov 4 1 2 1 1 1 0 0
Igor Shumilov 4 1 1 2 0 0 0 0
Sergey Lobatsevich 3 1 1 1 0 2 0 0
Sergey Tsinkevich 3 1 0 2 0 0 0 0
Sergey Chistov 2 0 0 2 0 0 0 0
Aleksey Shipitsa 2 2 0 0 0 1 0 0
Denis Tarasyuk 2 0 2 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aleksej Obelovsky 1 1 0 0 1 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 1 1 0 0 0 0 0 0
Jasmin Šabotić 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Yasenovich 1 0 0 1 0 0 0 0