Schiedsrichter Land S U N
Volen Chinkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Dimitrov 1 1 0 0 0 1 0 0
Stanislav Todorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 1 0 1 0 0 0 0 0