Schiedsrichter Land S U N
Georgi Kabakov 26 7 6 13 2 5 1 0
Ivaylo Stoyanov 23 10 6 7 2 3 0 0
Nikola Popov 17 6 6 5 3 3 0 0
Georgi Davidov 16 8 1 7 5 5 0 0
Volen Chinkov 15 3 7 5 4 5 1 0
Valentin Zhelezov 13 4 2 7 1 3 0 0
Radoslav Gidzhenov 10 2 2 6 2 1 0 0
Dragomir Draganov 10 3 1 6 1 1 1 0
Nikolay Yordanov 10 2 1 7 1 2 0 0
Stanislav Todorov 10 5 0 5 0 1 0 0
Vladimir Valkov 10 5 0 5 0 0 0 0
Stanislav Stavrov 9 1 5 3 1 3 0 0
Petar Kirilov 9 3 3 3 0 0 0 0
Georgi Dimitrov 8 4 2 2 5 0 0 0
Stefan Apostolov 7 2 1 4 1 3 0 0
Georgi Ginchev 7 2 3 2 0 2 0 0
Georgi Ivanov 5 5 0 0 0 2 0 0
Stanimir Trenchev 5 1 2 2 0 0 0 0
Vasimir El Khatib 4 3 1 0 0 0 0 0
Nikolay Kolev 4 4 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Nedelcho Gadzhalov 3 2 0 1 1 0 0 0
Ivaylo Nenkov 3 2 1 0 1 0 0 0
Tasko Taskov 3 1 1 1 1 0 0 0
Petar Dorovski 3 1 1 1 0 0 0 0
Tsvetan Krastev 3 1 0 2 0 0 0 0
Stefan Pavlov 3 0 1 2 0 0 0 0
Georgi Nikolov 2 1 1 0 1 0 0 0
Ivo Andreev 2 0 0 2 0 0 0 0
Angel Angelov 2 0 0 2 0 0 0 0
Angel Bayalcaliev 2 0 1 1 0 0 0 0
Krasen Georgiev 2 1 1 0 0 1 0 0
Kristiyan Kolev 2 2 0 0 0 2 0 0
Vihren Manev 2 0 1 1 0 1 0 0
Hristo Ristoskov 2 1 0 1 0 0 0 0
Martin Aleksandrov 1 0 1 0 0 0 0 0
Tikhomir Aleksov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoyan Arsov 1 0 1 0 0 1 0 0
Martin Bogdev 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimo Dimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Grujoski 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Georgi Ignatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Jovan Kachevski 1 0 1 0 0 1 0 0
Mihael Pavlov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 0 1 0 0 1 0 0
Igor Stojchevski 1 0 1 0 0 0 0 0
Martin Stoymenov 1 0 1 0 0 0 0 0
Fábio Veríssimo 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivelin Zanev 1 0 1 0 0 0 0 0