Schiedsrichter Land S U N
Sergey Stetsurin 6 3 2 1 1 0 0 0
Aleksey Kulbakov 6 3 1 2 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 5 4 0 1 0 0 0 0
Igor Shumilov 4 4 0 0 1 0 0 0
Amin Kurgheli 3 3 0 0 1 0 0 0
Anton Lashuk 3 1 1 1 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 3 1 0 2 0 0 0 0
Ilya Lyashuk 2 2 0 0 1 1 0 0
Viktor Shimusik 2 2 0 0 1 0 0 0
Sergey Chistov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 1 0 0 0 0 0 0
Jovan Kachevski 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferenc Karakó 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Kráľovič 1 0 0 1 0 0 0 0
Ívar Orri Kristjánsson 1 1 0 0 0 0 0 0
Nenad Minaković 1 0 1 0 0 0 0 0
Ioannis Papadopoulos 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniyar Sakhi 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Yasenovich 1 1 0 0 0 0 0 0