Schiedsrichter Land S U N
Dmitriy Dmitryev 8 5 1 2 0 0 0 0
Pavel Koronets 6 2 2 2 1 0 0 0
Aleksey Kulbakov 5 1 1 3 0 2 0 0
Aleksej Obelovsky 5 0 0 5 0 1 0 0
Denis Shcherbakov 5 1 0 4 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 5 0 3 2 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 5 2 3 0 0 1 0 0
Sergey Tsinkevich 4 2 0 2 1 0 0 0
Anton Lashuk 4 1 0 3 0 0 1 0
Sergey Chistov 3 0 1 2 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 3 0 1 2 0 0 0 0
Amin Kurgheli 3 2 0 1 0 0 0 0
Sergey Lobatsevich 3 2 0 1 0 1 0 0
Viktor Shimusik 3 0 1 2 0 1 0 0
Dmitriy Dolya 2 0 0 2 0 0 0 0
Igor Shumilov 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 1 0 0 1 0 0 0 0