Schiedsrichter Land S U N
Radoslav Gidzhenov 3 1 2 0 0 1 0 0
Georgi Davidov 2 2 0 0 0 0 0 0
Snir Levi 2 0 1 1 0 0 0 0
Vladimir Valkov 2 1 0 1 0 0 0 0
Stanimir Trenchev 1 1 0 0 1 0 0 0
Andreas Argyrou 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgi Kabakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristiyan Kolev 1 1 0 0 0 0 0 0
Mihael Ljebljak 1 1 0 0 0 0 0 0
Martin Markov 1 0 1 0 0 0 0 0
Vasil Minev 1 0 0 1 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 1 1 0 0 0 0 0 0