29.01.2023 11:00 Hà Nội FC - Hảiphòng FC 2:0 (1:0)