Achuapa Saison 2021/2022 47 Spieler/Betreuer
Achuapa Saison 2020/2021 38 Spieler/Betreuer
Achuapa Saison 2019/2020 19 Spieler/Betreuer
Achuapa Saison 2018/2019 2 Spieler/Betreuer