Kader
Abwehr
Shoki Ohara Japan 28.08.1999
Naruki Takahashi Japan 17.12.1998
Mittelfeld
Kyoga Nakamura Japan 25.04.1996