Ashanti Gold Saison 2021/2022 37 Spiele
Ashanti Gold Saison 2020/2021 35 Spiele
Ashanti Gold Saison 2019/2020 30 Spiele
Ashanti Gold Saison 2018/2019 13 Spiele
Ashanti Gold Saison 2017/2018 25 Spiele
Ashanti Gold Saison 2016/2017 33 Spiele
Ashanti Gold Saison 2015/2016 29 Spiele
Ashanti Gold Saison 2014/2015 20 Spiele
Ashanti Gold Saison 2013/2014 30 Spiele
Ashanti Gold Saison 2012/2013 30 Spiele
Ashanti Gold Saison 2011/2012 30 Spiele
Ashanti Gold Saison 2010/2011 30 Spiele
Ashanti Gold Saison 2009/2010 34 Spiele
Ashanti Gold Saison 2008/2009 27 Spiele
Ashanti Gold Saison 2007/2008 33 Spiele
Ashanti Gold Saison 2006/2007 34 Spiele