SHB Đà Nẵng FC 18.02.2023 Binh Dinh
2:3
Binh Dinh 08.04.2023 FLC Thanh Hóa
-:-