Rīgas Futbola skola Saison 2022/2023 32 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2021/2022 45 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2020/2021 44 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2019/2020 25 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2018/2019 36 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2017/2018 31 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2016/2017 33 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2015/2016 12 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2014/2015 2 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2013/2014 2 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2012/2013 1 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2011/2012 3 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2010/2011 3 Spiele
Rīgas Futbola skola Saison 2009/2010 17 Spiele
FK Daugava Rīga Saison 2008/2009 17 Spiele
FSK Daugava 90 Saison 1998/1999 2 Spiele
FSK Daugava 90 Saison 1997/1998 2 Spiele
FSK Daugava 90 Saison 1996/1997 2 Spiele
FSK Daugava 90 Saison 1995/1996 2 Spiele
Daugava Rīga Saison 1962/1963 21 Spiele
Daugava Rīga Saison 1961/1962 28 Spiele
Daugava Rīga Saison 1960/1961 30 Spiele
Daugava Rīga Saison 1959/1960 13 Spiele
Daugava Rīga Saison 1952/1953 13 Spiele
Daugava Rīga Saison 1951/1952 13 Spiele
Daugava Rīga Saison 1950/1951 34 Spiele
Daugava Rīga Saison 1949/1950 37 Spiele
Daugava Rīga Saison 1948/1949 14 Spiele