Hà Nội FC 02.05.2021 Sài Gòn FC
3:1
Sài Gòn FC 12.02.2022 FLC Thanh Hóa
-:-