Kader
Einsätze
Sortierung
Abwehr
20 Duy Cương Lương Vietnam 07.11.2001
Thành Khải Nguyễn Vietnam 28.10.2002
Sturm
Minh Quang Nguyễn Vietnam 03.02.2001