Schiedsrichter Land S U N
Makar Yanchuk 4 1 1 2 0 0 0 0
Andrey Meshkov 3 1 0 2 0 0 0 0
Nikita Novikov 3 3 0 0 0 2 0 0
Artur Tugashev 3 2 0 1 0 0 0 0
Matvey Novikov 2 1 0 1 1 0 0 0
Anton Antoshko 2 2 0 0 0 0 0 0
Maksim Bogdanavichus 2 0 1 1 0 0 0 0
Roman Dmitriev 2 2 0 0 0 0 0 0
Roman Dovbnya 2 0 0 2 0 0 0 0
Islam Gaziev 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Kryukov 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Kulagin 2 2 0 0 0 0 0 0
Maksim Tupikov 2 1 1 0 0 1 0 0
Egor Kurakin 1 1 0 0 1 0 0 0
Emir Privalov 1 0 1 0 1 0 0 0
Mikhail Yakovlev 1 0 0 1 1 1 0 0
Stanislav Brashchin 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladislav Bykov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Churakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Danilkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Yuriy Dedov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladislav Demyanchuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Evdokimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Fedotov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Golov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladislav Kharitonov 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Kolesnik 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Moroz 1 1 0 0 0 0 0 0
Danil Naboka 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Novikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Irakliy Perederiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Perepelkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Petr Shilin 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Sidorin 1 0 1 0 0 0 0 0
Maksim Skorochkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Smirnov 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Timofeev 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Danil Tkachenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Matvey Zaika 1 0 0 1 0 0 0 0