Schiedsrichter Land S U N
Maksim Bogdanavichus 3 1 1 1 0 0 0 0
Maksim Tupikov 3 1 2 0 0 0 0 0
Nikita Novikov 2 2 0 0 3 1 0 0
Roman Dmitriev 2 2 0 0 1 0 0 0
Aleksandr Perepelkov 2 2 0 0 1 0 0 0
Nikita Sugak 2 2 0 0 1 0 0 0
Artur Tugashev 2 2 0 0 1 0 0 0
Aleksandr Kryukov 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Kulagin 2 2 0 0 0 0 0 0
Semen Medvedev 2 1 0 1 0 1 0 0
Andrey Meshkov 2 1 0 1 0 1 0 0
Danil Tkachenko 2 1 0 1 0 0 0 0
Anton Antoshko 1 1 0 0 1 0 0 0
Nikita Mukhin 1 1 0 0 1 0 0 0
Evgeniy Novikov 1 0 1 0 1 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 1 0 0 1 0 0 0
Danil Sobolev 1 1 0 0 1 0 0 0
Pavel Balakhnichev 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Brashchin 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikita Chetkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Viktor Danilkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Roman Dovbnya 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Evdokimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Klyuev 1 0 1 0 0 1 0 0
Dmitriy Kraynov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Moroz 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Moseychuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Danil Naboka 1 1 0 0 0 0 0 0
Matvey Novikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Irakliy Perederiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Emir Privalov 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrey Prokopov 1 0 0 1 0 0 0 0
Petr Shilin 1 0 1 0 0 1 0 0
Anton Sidorin 1 0 1 0 0 0 0 0
Vladimir Sivkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Skorochkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Smirnov 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyubov Tarbeeva 1 1 0 0 0 0 0 0
Yulia Veselova 1 1 0 0 0 0 0 0