Schiedsrichter Land S U N
Sergey Cheban 5 2 2 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 4 2 0 2 2 1 0 0
Artur Fedorov 4 1 1 2 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 3 0 2 1 1 0 0 0
Roman Safyan 3 1 1 1 1 0 0 0
Vladimir Seldyakov 3 1 1 1 1 0 0 0
Anton Anopa 3 2 0 1 0 1 0 0
Evgeniy Bulanov 3 0 1 2 0 0 1 0
Sergey Kulikov 3 1 0 2 0 1 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 3 0 1 2 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Tsyganok 3 1 1 1 0 0 0 0
Aleksey Amelin 2 1 0 1 1 0 0 0
Konstantin Averyanov 2 0 0 2 0 1 0 0
Yunus Koshko 2 1 0 1 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 0 2 0 0 0 0 0
Ivan Saraev 2 0 0 2 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Rafael Shafeev 2 1 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 2 0 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Dmitriy Streltsov 2 0 1 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 2 0 1 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 0 1 1 0 0 0 0
Kirill Silantyev 1 1 0 0 1 0 0 0
Ivan Abrosimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Panin 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Perezva 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Vertkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 0 1 0 0 1 0 0