Schiedsrichter Land S U N
Konstantin Averyanov 2 0 0 2 0 0 0 0
Artem Lyubimov 2 1 1 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Ivan Abrosimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Anopa 1 0 1 0 0 1 0 0
Evgeniy Bulanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Cheban 1 1 0 0 0 0 0 0
Egor Egorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Artur Fedorov 1 1 0 0 0 1 0 0
Anton Frolov 1 0 1 0 0 1 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 1 0 0 0 1 0 0
Evgeniy Kukulyak 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Moldovan 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 0 1 0 0 1 0
Roman Safyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Rafael Shafeev 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 0 0 0