Schiedsrichter Land S U N
Vladislav Bezborodov 19 6 6 7 0 2 0 0
Vladimir Moskalev 13 3 3 7 3 1 0 0
Sergey Ivanov 13 5 3 5 2 2 0 0
Kirill Levnikov 12 4 5 3 2 1 0 0
Aleksey Matyunin 12 6 4 2 0 2 0 0
Vitaliy Meshkov 12 5 2 5 0 0 0 0
Aleksey Eskov 10 2 3 5 2 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 10 6 2 2 2 1 0 0
Evgeniy Turbin 10 2 4 4 1 1 0 0
Roman Galimov 10 6 1 3 0 2 0 0
Sergey Karasev 10 2 5 3 0 2 0 0
Sergey Lapochkin 10 2 3 5 0 4 0 0
Mikhail Vilkov 7 0 3 4 0 1 0 0
Evgeniy Kukulyak 6 1 2 3 0 1 0 0
Vladimir Seldyakov 6 4 1 1 0 1 0 0
Artem Chistyakov 5 1 2 2 0 1 0 0
Igor Fedotov 5 0 2 3 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 5 2 2 1 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 4 0 2 2 1 0 0 0
Ivan Sidenkov 4 1 0 3 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aleksandr Egorov 4 1 2 1 0 2 0 0
Artem Lyubimov 4 0 1 3 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 3 0 1 2 1 2 0 0
Sergey Cheban 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Cyganok 3 2 0 1 0 0 0 0
Anton Frolov 3 1 0 2 0 0 0 0
Sergey Kulikov 3 0 1 2 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 3 1 1 1 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 2 1 0 1 1 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 2 0 0 1 1 0 0
Aleksey Amelin 2 0 0 2 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 2 0 0 2 0 1 0 0
Roman Safyan 2 1 0 1 0 1 0 0
Stanislav Vasilyev 2 2 0 0 0 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Benoît Bastien 1 1 0 0 0 0 0 0
Artur Fedorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Fedotov 1 1 0 0 0 0 0 0
Orel Grinfeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Marco Guida 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Kostevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Harald Lechner 1 1 0 0 0 0 0 0
Davide Massa 1 0 1 0 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 0 1 0 0 1 0 0
Ville Nevalainen 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Shafeev 1 0 0 1 0 0 0 0
Denis Shpilev 1 1 0 0 0 0 0 0
Damir Skomina 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Anthony Taylor 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Tsyganok 1 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 0 0 0