Schiedsrichter Land S U N
Oleksiy Derevinskiy 1 0 1 0 0 1 0 0
David Dickinson 1 0 0 1 0 1 0 0
Rauf Jabarov 1 0 0 1 0 0 0 0
Chrysovalantis Theouli 1 1 0 0 0 0 0 0