Schiedsrichter Land S U N
Denis Izmailov 4 3 0 1 1 1 0 0
Bagdat Abdullaev 4 1 0 3 0 1 0 0
Denis Tevyashov 4 0 2 2 0 1 0 0
Askhat Abdanbayev 3 0 0 3 0 0 0 0
Igor Chesnokov 3 1 1 1 0 0 0 0
Marat Iskakov 3 1 0 2 0 0 0 0
Bolat Karlibayev 3 1 2 0 0 1 0 0
Artyom Kuchin 3 0 2 1 0 0 0 0
Timur Kumashev 3 3 0 0 0 0 0 0
Daniyar Sakhi 2 0 1 1 1 0 0 0
Igor Aleshin 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Aliyev 2 1 0 1 0 1 0 0
Furkat Atazhanov 2 1 0 1 0 1 0 0
Aleksander Gauzer 2 1 1 0 0 1 0 0
Aydin Rakhimbayev 2 2 0 0 0 0 0 0
Saken Baiymbet 1 1 0 0 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Bobrov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vadims Direktorenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Nenad Đokić 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Sergey Gorokhovodatskiy 1 0 1 0 0 0 0 0
Robert Harvey 1 0 0 1 0 0 0 0
Jovan Kaluđerovic 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 1 0 0 1 0 1 0 0
Tiago Martins 1 0 0 1 0 0 0 0
Grigoriy Moskovchenko 1 1 0 0 0 1 0 0
Rustam Omarov 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikola Popov 1 0 0 1 0 1 0 0
Pavle Radovanović 1 0 0 1 0 0 0 0
Chris Reisch 1 1 0 0 0 1 0 0
Lasha Silagava 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergejus Slyva 1 0 0 1 0 0 0 0
Mervyn Smyth 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Vnuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Domagoj Vučkov 1 1 0 0 0 1 0 0