Schiedsrichter Land S U N
Vladimir Seldyakov 4 0 2 2 1 0 0 0
Yan Bobrovskiy 4 3 1 0 0 0 0 0
Roman Safyan 4 0 1 3 0 0 0 0
Oleg Sokolov 4 2 0 2 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 3 1 0 2 1 0 0 0
Konstantin Averyanov 3 1 1 1 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Cheban 3 0 2 1 0 1 0 0
Artur Fedorov 3 1 1 1 0 2 0 0
Andrey Fisenko 2 2 0 0 1 0 0 0
Anton Frolov 2 2 0 0 0 0 0 0
Maksim Perezva 2 0 0 2 0 0 0 0
Kirill Silantyev 2 1 0 1 0 2 0 0
Dmitriy Streltsov 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Tsyganok 2 1 1 0 0 1 0 0
Anton Anopa 1 0 1 0 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aleksey Lapatukhin 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Matyunin 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Panin 1 1 0 0 0 0 0 0
Anastasia Pustovoytova 1 0 1 0 0 1 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 0 1 0 1 0 0
Igor Vertkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 0 0 0