Schiedsrichter Land S U N
Anton Antoshko 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Latsviev 1 1 0 0 0 1 0 0
Pavel Lysenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Rubtsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Inal Tanashev 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Ustenko 1 1 0 0 0 1 0 0