Schiedsrichter Land S U N
Yury Ivanov 11 3 3 5 0 2 0 0
Yaroslav Kozyk 10 3 1 6 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 9 4 1 4 4 1 0 0
Roman Blavatskiy 8 4 1 3 0 2 0 0
Dmytro Kryvushkin 7 4 1 2 0 1 0 0
Viktor Kopiyevskyy 6 3 0 3 1 4 0 0
Dmytro Bondarenko 6 3 2 1 0 1 0 0
Oleksandr Derdo 6 3 3 0 0 2 0 0
Igor Paskhal 6 1 2 3 0 2 0 0
Vitaliy Romanov 6 1 2 3 0 1 0 0
Oleksandr Shandor 6 5 1 0 0 2 0 0
Dmytro Panchyshyn 5 1 2 2 1 2 0 0
Anatoliy Abdula 5 0 3 2 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 5 2 0 3 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 4 1 0 3 0 1 0 0
Vladimir Novokhatniy 3 1 1 1 1 0 0 0
Oleksandr Afanasiev 2 1 0 1 0 1 0 0
Ivan Bondar 2 1 0 1 0 1 0 0
Oleksiy Derevinskiy 2 0 1 1 0 0 0 0
Nazarii Dyord 2 0 2 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Yuriy Mozharovsky 2 0 1 1 0 0 0 0
Gennady Serputko 2 0 0 2 0 0 0 0
Denys Shurman 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 0 1 0 0 0 0
Peter Kjærsgaard-Andersen 1 0 1 0 0 0 0 0
Dmytro Kubryak 1 1 0 0 0 0 0 0
Kateryna Monzul 1 0 1 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 0 0 1 0 0 0 0
Mykhailo Rayda 1 1 0 0 0 0 0 0
Denys Reznikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Solov`yan 1 1 0 0 0 0 0 0